Kurzy

Slovenčina pre cudzincov / Slovak for Foreigners

Celoročný kurz je určený pre cudzincov, ktorých materinským jazykom je neslovanský jazyk* a vôbec neovládajú slovenčinu. Cieľom kurzu je získať základné jazykové zručnosti s preferovaním komunikatívnej zložky. Skupina je vytvorená max. z 10 osôb. V prípade homogénnej skupiny sú pripravené kurzy aj na vyšších jazykových úrovniach.

 • Vstup. jazyk úroveň: A1
 • Rozvrh: 9.20 - 12.05 / streda/ 3 vyuč. hod.
 • Počet vyuč. hod. / šk. r.: 45
 • Cena: 249€ / s literatúrou / 1 sem.
 • ZS: 13. 10. 2010 – 9. 2. 2011
 • Uzávierka prihlášok: 16. 9. 2010
 • LS: 16. 2. 2011 – 1. 6. 2011
 • Uzávierka prihlášok: 26. 1. 2011
 • Odporúčané jazykové skúšky a iné: ECL
* V prípade záujmu budú otvorené aj študijné skupiny pre účastníkov, ktorých materinským jazykom je slovanský jazyk.

Bleskovo po slovensky

Krátky kurz slovenčiny pre cudzincov, ktorí prišli do našej krajiny a od začiatku chcú ovládať elementárne frázy. Počas troch dní bleskovej, ale intenzívnej výučby získajú základnú slovnú zásobu a frazeológiu používanú v bežných situáciách, ako sú napríklad: nadväzovanie spoločenských kontaktov (pozdravenie, predstavovanie), nákupy, u lekára, v reštaurácii, v dopravnom prostriedku a orientácia v meste. Vyučuje sa hravým spôsobom, gramatika je vzhľadom na krátkosť času v úzadí. V skupine je max. 8 účastníkov.
 • Vstup. jazyk úroveň: A1
 • Rozvrh: 8.00 - 12.30 / UT, ST, ŠT / 5 v. hod.
 • Počet vyuč. hod. / šk. r.: 15
 • Cena: 103€ / s literatúrou a občerstvením
 • ZS: 9. 11. - 11. 11. 2010
 • Uzávierka prihlášok: 13. 10. 2010
 • LS: 15. 3. – 17. 3. 2011
 • Uzávierka prihlášok: 16. 2. 2011
 • E – KU tip: Kurz je vhodným darčekom pre vašich zahraničných partnerov alebo známych. Radi vám vystavíme darčekovú poukážku.