Slovenčina pre cudzincov

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre ponúka okrem štandardných kurzov slovenčiny aj individuálne kurzy na objednávku. Súčasne inštitút participoval na mnohých prejektoch, ktoré sa týkali slovenského jazyka. V súčasnosti sa venuje obchodnej slovenčine v rámci projektu MIG-KOMM Viacjazyčná interkultúrna obchodná komunikácia.

Naše pracovisko bolo v rokoch 2010-11 úspešné s projektom projektu Jazyková a interkultúrna príprava štátnych príslušníkov tretích krajín v západoslovenskom regióne (kraje NR, TT, TN, BA). Kurzy boli určené výhradne pre migrantov z tretích krajín s legálnym pobytom na Slovensku. Projekt financovala Európska únia z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín

E - KU Inštitút JaIK je Regionálnym testovacím centrom ECL pre skúšku zo slovenského jazyka pre cudzincov.